70 km

70 km route:

Eigenlijk bedoeld voor de sportieve hand- of E-biker. Maar iedereen kan op deze route meedoen. De route voert via de stuw bij Vilsteren en het Eerderveld naar Diffelen en vanaf daar richting Stegeren voor de pauze.

Daarna via het Ommerbos terug naar Dalfsen.

De Vecht heeft langs beide zijden een oeverwal opgebouwd. Bij het uit zijn oevers treden van de Vecht werd zand en leem afgezet dichtbij de rivier. Door de vele herhalingen van dit proces werd een oeverwal opgebouwd. Door zijn opbouw uit zand en zijn hogere ligging zijn deze oeverwallen goed ontwaterd. Men koos die plaatsen uit om verstekte woningen te bouwen. In de 17de en 18de eeuw waren ze bij uitstek een bouwplaats voor de meer kapitaalkrachtige kooplieden van Amsterdam die het in die eeuwen zeer goed deden. Langs deze rivier vind je op die oeverwallen nog vele van hun riante optrekjes.